Responsive Image

PRESS RELEASE: WORLD UYGHUR CONGRESS TO HOLD INTERNATIONAL CONFERENCE AND 7TH GENERAL ASSEMBLY IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC, FROM NOVEMBER 12-14

PRESS RELEASE: WORLD UYGHUR CONGRESS TO HOLD INTERNATIONAL CONFERENCE AND 7TH GENERAL ASSEMBLY IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC, FROM NOVEMBER 12-14

Press Release- For immediate release
08 November, 2021
Contact: World Uyghur Congress
 www.uyghurcongress.org
0049 (0) 89 5432 1999 or [email protected]

As international pressure mounts on China to end its incarceration and mistreatment of millions of Uyghurs, Kazakhs and other Turkic people in East Turkistan, the World Uyghur Congress (WUC) will gather in Prague, Czech Republic, from November 12-14, 2021 for the world’s largest meeting of Uyghurs in the diaspora.

More than 200 Uyghur delegates from over 25 countries will gather in the Czech capital to elect the organization’s leadership for the next three years. Delegates to the 7th General Assembly will be joined by representatives from other communities, civil society, Parliament members and national governments, as well as leading academics and legal experts, to reflect on recent developments of the Uyghur genocide.

“Over the past few months, we have worked around the clock to prepare for the General Assembly,” WUC President Dolkun Isa said. “It is very important that we can offer the Uyghur people in the diaspora the proper democratic means to choose who represents them, a right Uyghurs in East Turkistan have been stripped of by the Chinese government”.

The conference and assembly are being co-organized by the WUC, the Uyghur Center for Human Rights and Democracy, and the Forum For Human Rights, a Czech non-governmental organization. 

On the evening of November 11, the event will open with a welcome reception and dinner, which will also feature a book fair and exhibition on the Uyghur crisis.

The day-long international conference, ‘’Uyghur Rights: The Road Towards Accountability,’’ will take place on November 12, bringing together survivors of China’s camps, leading academics and legal experts, as well as diplomats, policymakers and government representatives. Panels will feature topics such as survivor testimonies, policy approaches toward the Uyghur crisis, legal means to hold perpetrators accountable, and the research practices that have been essential to exposing the Uyghur genocide.

German researcher Adrian Zenz, who will participate in the conference as an expert witness, says: “We now have a much clearer idea of what the Chinese government is planning to do over the longer term. Now, it’s going to be much harder for states not to determine this a genocide.” 

WUC President Dolkun Isa urges the international community to take tangible steps to address this genocide. “We should not only pay more attention, but take concrete steps like imposing sanctions,” Isa says. “This is the moral obligation of the global community.”

Immediately following the conference, the WUC and other invited guests will join an official reception at the invitation of the Mayor of Prague, Zdeněk Hřib, at his residence (The Lord’s Mayor’s Residence/Rezidence primátora).

On November 13-14, the outgoing leadership of the WUC and its committees will report on the organization’s activities and financial record from 2017-2021. This will be followed by the General Assembly’s democratic elections, during which members of the WUC’s 16 different committees and boards, including its presidency, will be chosen by more than 200 delegates from 25 countries. Sixty two candidates will be running for 32 positions.

Following confirmation of the election results on November 14, the General Assembly will continue meetings of the newly elected board and president to plan and strategize the organization’s priorities and activities for the next three years. Also on November 14, the WUC will organize a workshop for youth leaders, teaching them about activism and advocacy.

To ensure the General Assembly follows the highest democratic standards, its processes will be monitored and audited by independent observers. Moreover, the general public can closely follow the international conference, which will be live-streamed, and the process of the General Assembly elections, which will be kept up to date via a live feed on the WUC’s website.

For more information or inquiries, or for assistance in interview requests, please contact us via [email protected].

UYGHUR DAYS in the Czech Republic:

The international conference and WUC 7th General Assembly will occur in parallel to “Uyghur Days in Czechia,” a series of other events in the Czech Republic related to the situation in the Uyghur homeland. 

A public debate with former prisoner Omir Bekali will be held on November 10 at 1-3 PM at Kampus Hybernská. This event is organized by the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences and the Department of Sinology of Charles University in Prague. 

An academic half-day conference on China’s Xinjiang Policy in the Xi Jinping Era: Impact and Implications will take place on November 11 from 2-4:30 PM. This event is organized by the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences.

Dr Sean Roberts of George Washington University will discuss his recent book on the crisis in a talk titled, “The War on the Uyghurs: Cultural Genocide in the Name of Counterterrorism” on November 15 from 10 AM to noon at the American Center in Prague. This event is co-organized by the Oriental Institute of the Czech Academy of Sciences.

The Uyghur Days in Czechia program will also include events across the country. Screenings of the film “In Search of my Sister,” a documentary about one Uyghur activist’s journey for answers in the forced disappearance of her sister, will be shown during the week, followed by discussions with the film’s protagonist, Rushan Abbas, and experts. 

Screenings dates and locations as follows:

November 16 at 1:15 PM in Olomouc. Palacký University, Faculty of Arts, Křížkovského 10, classroom 2.40. Screening will be followed by conversation with Rushan Abbas and Ondřej Klimeš, Oriental Institute, Czech Academy of Sciences.

November 17 at 5:00 PM in Pilsen. Moving Station, Koperníkova 574/56. Screening will be followed by conversation with Rushan Abbas and Filip Jirouš, Sinopsis.

November 18 at 5:00 PM in Ústí nad Labem. North Bohemian Scientific Library, Velka Hradebni 49. Screening will be followed by conversation with Rushan Abbas and Filip Jirouš, Sinopsis.


CZ

8. listopadu 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA: 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE SVĚTOVÉHO UJGURSKÉHO KONGRESU (12.-14. 11.) A 7. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ (WUC)

V době rostoucího mezinárodního tlaku na Čínu – kvůli věznění a špatnému zacházení s miliony Ujgurů, Kazachů a dalších turkických národů ve Východním Turkestánu, 

se v Praze ve dnech 12.-14. listopadu 2021 koná Světový ujgurský kongres (WUC), největší setkání ujgurské diaspory. 

Během tří dnů se v Praze sejde více než dvě stě ujgurských delegátů z 25 zemí světa, aby si zvolili své nové vedení WUC. Připojí se k nim i zástupci dalších etnických skupin, občanské společnosti a vlád, přední akademici a právní experti, kteří budou debatovat o genocidě v ujgurské oblasti v posledních letech.

„V posledních několika měsících jsme pracovali na přípravě valného shromáždění nepřetržitě,” uvedl předseda WUC Dolkun Isa. „Je pro nás velmi důležité nabídnout ujgurské diaspoře řádné demokratické nástroje k volbě zástupců. Je to právo, o které byli Ujguři ve Východním Turkestánu čínskou vládou připraveni.”

Večer 11. listopadu bude akce zahájena recepcí, jejíž součástí bude také knižní veletrh a výstava dokumentující ujgurskou krizi.

Dne 12. listopadu se uskuteční celodenní mezinárodní konference Ujgurská práva: Cesta k odpovědnosti (Uyghur Rights: The Road Towards Accountability), na které se setkají přeživší z vězení a převýchovných táborů, přední akademici a odborníci, jakož i diplomaté, politici a zástupci vlád. Jednotlivé panely budou věnovány tématům, jako je svědectví přeživších, debata o politickém přístupu k ujgurské krizi, využití právních prostředků k možnému stíhání pachatelů a jejich dohnání k odpovědnosti i výzkumné metody, které byly zásadní pro odhalení genocidy Ujgurů. 

Německý badatel Adrian Zenz, který se konference zúčastní, tvrdí: „Nyní máme mnohem jasnější představu o tom, co čínská vláda plánuje v dlouhodobém horizontu. A pro všechny (státy) tak bude mnohem těžší nemluvit o těchto aktivitách jako o genocidě.” 

Předseda WUC Dolkun Isa pak vyzývá mezinárodní společenství, aby podniklo konkrétní kroky k vyřešení probíhající genocidy. „Měli bychom nejen věnovat tomuto problému více pozornosti, ale také podniknout konkrétní kroky, jako je například uvalení sankcí. Je to morální povinnost světového společenství.”

12. listopadu, po skončení mezinárodní konference, se členové WUC a další hosté připojí k oficiální recepci na pozvání primátora hlavního města Prahy, pana Zdeňka Hřiba, v jeho rezidenci (Rezidence primátora).

Ve dnech 13. a 14. listopadu podá současné vedení WUC a jeho výbory zprávu o činnosti a finanční bilanci organizace v letech 2017-2021. Poté budou následovat demokratické volby valného shromáždění, během nichž budou prostřednictvím 200 delegátů z 25 zemí zvoleni členové 16 výborů a orgánů WUC, včetně předsednictva. O tyto pozice (32 pozic) se uchází 62 ujgurských delegátů.

Po vyhlášení výsledků voleb (14. listopadu) se účastníci valného shromáždění setkají s nově zvolenou správní radou a prezidentem a naplánují priority a aktivity organizace na příští tři roky. Od 14. listopadu bude WUC pořádat denní workshopy. 

Aby bylo zajištěno, že valné shromáždění bude dodržovat nejvyšší demokratické standardy, budou jeho procesy monitorovány a kontrolovány nezávislými pozorovateli. 

Široká veřejnost může navíc sledovat průběh mezinárodní konference živě na internetových stránkách WUC.

Hlavním českým spoluorganizátorem konference a valného shromáždění WUC je nezisková organizace Forum For Human Rights, z. s.

V případě zájmu o další informace nebo dotazy nás prosím kontaktujte na: [email protected].

Ujgurské dny v Česku

Souběžně s Mezinárodní konferencí a Valným shromážděním WUC se bude konat i řada doprovodných akcí souvisejících se situací v ujgurské vlasti – Ujgurské dny v Česku.

První je veřejná debata s bývalým vězněm Omirem Bekalim, která se uskuteční 10. listopadu ve 13.00 – 14.30 v Kampusu Hybernská. Akci pořádá Orientální ústav AV ČR a Katedra sinologie FF UK.

11. listopadu se ve 14.00 – 16.30 bude konat půldenní konference na téma Čínská politika v Sin-ťiangu v éře Si Ťin-pchinga: Dopady a souvislosti. Akci organizuje Orientální ústav AV ČR.

Debata Dr. Seana Robertse z University George Washingtona s názvem Válka proti Ujgurům: Kulturní genocida ve jménu boje proti terorismu se uskuteční 15. listopadu v 10.00 – 12.00 v Americkém centru v Praze. Tuto akci spolupořádá Orientální ústav AV ČR.

Ujgurské dny budou probíhat i na několika dalších místech v ČR. 

Součástí bude i promítání filmu In search of my sister – Hledání mé sestry a následné debaty s experty: 

16. 11. (13.15) – Olomouc, Univerzita Palackého, Filosofická fakulta, Křížkovského 10, učebna 2.40 (debata s Rushan Abbas a Ondřejem Klimešem, Orientální ústav AV ČR) 

17.11. (17.11) – Plzeň, Moving Station, Koperníkova 574/56 (debata s Rushan Abbas a Filipem Jiroušem, Sinopsis)

18. 11. (17.00) Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna, Velká Hradební 49, (debata s Rushan Abbas a Filipem Jiroušem, Sinopsis).