Yasaklar diyarı Doğu Türkistan

Gazete Vahdet, 9 Haziran 2015

İş­gal­ci Çin yö­ne­ti­mi, Do­ğu Tür­kis­ta­n’­da­ki bas­kı, zu­lüm, iş­ken­ce ve asi­mi­las­yon uy­gu­la­ma­la­rı­na her gün bir ye­ni­si­ni da­ha ek­li­yor. Ko­münist­ler ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan son ge­nel­ge ise pes de­dirt­ti.

Doğu Türkista’ın tarihi merkezlerinden Kuçar şehrine yeni atanan Komünist ilçe genel sekreteri Yang Faşing, insanlık dışı ve faşist uygulamalara vakit kaybetmeden başladı. Bölgedeki yerel kaynaklardan gelen haberlere göre Faşing göreve başlar başlamaz bir genelge yayınladı ve derhal uygulamaya konulmasını istedi.

MEMURA KUR’AN YOK

Faşing’in yayınladığı genelge de “Her aile, kendi evinde sadece 3 adet bıçak bulunduracak”, 50 yaşından küçük Müslümanlar kesinlikle sakal bırakmayacak”, “Devlet memurlarının evinde kesinlikle Kur’an bulunmayacak, normal vatandaşlar ise yalnız bir Kur’an ve iki seccade bulundurabilecek”, “Dini nikah kıyanlar hapse atılacak” gibi bir çok madde bulunuyor.

DİKTATÖRE MADALYA

Bu genelgeyi çıkaran ilçe genel sekreteri Yang Faşing’in geçmişi de oldukça dikkate değer izler taşıyor. Bölgeden gelen bir Uygur Türkü, uzun süredir Kuçar bölgesinde değişik görevlerde bulunan Faşing’in sıra dışı uygulamaları ile tanındığını ve bu nedenle bu göreve terfi ettirildiğini söylüyor. Faşing ayrıca sıra dışı uygulamaları nedeniyle daha önce Çin hükümeti tarafından üstün hizmet madalyasına layık görülmüş bir isim.

http://www.gazetevahdet.com/yasaklar-diyari-dogu-turkistan-23416h.htm