DÜNYA UYGUR KURULTAYI(DUK) YÜRÜTME KURULU KARARI

DUK YÜRÜTME KURULU, 23 Haziran 2017


DUK’un 22 Haziran tarihinde, Kongre içinde ortaya çıkan krizi görüşmek üzere yaptığı toplantıda aşağındaki önemli kararlar alinmistir.

Mayis sonu başlayan krizi çözmek amacıyla 22 Haziran 2016 günü DUK Yürütme Kurulu Üyelerinin dünyanın çeşitli ülkelerindeki vekillerinin katılımıyla telefon toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıda DUK’un iç meseleleri konuşulmuş olup, vekillerin çoğunun onayıyla bu karar Kabul edilmiştir.

1. Yürütme Kurulu Üyelerinin oy birliğiyle DUK Reisi Rabia Kadir Hanımın 23 Mayıs tarihinde DUK Başkan Yardımcısı Ömer Kanat ile Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkin Ekrem’in görevinden alınmasıyla ilgili kararının iptalına karar verilmiştir. (Mayıs Ayının Sonunda Berlin’de “Doğu Türkistan Strateji Toplantısı” düzenledi suçlamasıyla DUK 1. Başkan Yardımcısı Ömer Kanat ile DUK Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkin Ekrem’in görevinden alınmasıyla DUK içinde kriz ortaya çikmişti)

2. Telefon Toplantısında DUK Reisi Rabia Kadir hanımın krizi çözmek için Yürütme Kurulu Üyelerine sunduğu iki çeşit taklip içindeki Olağan Üstü kurultay çağırma planı Kabul edilmiş, en kısa zaman içeresinde kurultay çağırma konusu kararlaştırılmıştır.

3. Toplantıda DUK Yürütme Kurulu Üyeleri Olağan Üstü Kurultayın yapılması için Genel Sekreterliğe hazırlık kurulu kurarak, Kurultayın yeri, zamanını belirleme yetkisi verilmiştir.

4. Olağan üstü kurultay yapılacağı için Rabia Kadır hanımın 21-23 Temmuz 2017 tarihleri arasında Hollanda’da düzenleyeceği Doğu Türkistan Yüksek İstişare Toplantısının iptal edilerek, DUK’un olağan üstü kurultayından sonra yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu karar DUK resmi internet sitesinde yayımlandıktan sora gereçlidir.

DUK Yürütme Kurulu