Doğu Türkistan’daki Toplama Kampları

Haber Nida

Doğu Türkistan’daki toplama kampları genelde aşamalı olarak 3 çeşittir.

1. (拘留所 jūliú suǒ) ‘‘Tutuklama Merkezi’’,

2. (看守所 kānshǒusuǒ) ‘’Gözaltı (Toplama) merkezi’’

3. (教育转化培训中心 Jiàoyù zhuǎnhuà péixùn zhōngxīn) ‘‘Meslek edindirme Eğitim Kampı’’(‘‘Meslek edindirme Eğitim Kampı’’ de tek çeşiit değildir. Tam aksine kişilerin suçlanma oranı ve yahut daha önce kapatıldığı ‘‘Tutuklama Merkezi’’nde sergilediği uyumlu tutumu ile orantılı olarak, bazı tanıklara göre, 3 dereceye bazı tanıklara göre 5 dereceye ayrılmaktadır.)

Bir başka önemli husus ise Doğu Türkistan’daki Toplama Kamplarının 3. Çeşidi olan ve (教育转化培训中心 Jiàoyù zhuǎnhuà péixùn zhōngxīn) ‘‘Meslek edindirme Eğitim Kampı’’ adı verilen kamplarında tutulan yarı mankurtlaştırılmış Uygurlardan ziyade, kampların 1. Çeşidi olan (拘留所 jūliú suǒ) ‘‘Tutuklama Merkezi’’, 2. Çeşidi olan (看守所 kānshǒusuǒ) ‘‘Gözaltı merkezi’’ olarak da bilenen ve milyonlarca insan tutuklu bulunan, koordinatları ve uydu görüntüleri ile birlikte yerleri dünyaya ifşa olan 130 işkence kampları mercek altına alınması gerekmektedir. Teyit edilmeyen rakamlara göre, Doğu Türkistan’daki işkence kamplarının toplam sayısı 1400 civarındadır.

Bunlardan da daha tehlikeli durumda olan Doğu Türkistanlı Müslümanlar ise, kampların 2. Çeşidi olan ve yerel halk tarafından ‘’ kara delik’’ ve yahut ‘’giren bir daha çıkamıyor’’ diye bilenen (看守所 kānshǒusuǒ) ‘‘Gözaltı merkezi’’ inde aylarca işkence gördükten sonra kamp içinde sadece bir hakim ve bir suçlayıcı avukat ile kurulan 3 kişilik mahkemede hapse gönderilen hükümlülerdir. Çünkü sayıları milyonları aşmaktadır.

Doğu Türkistan’a giden araştırma gurupları, ülke temsilcileri ve gözlemci gurupların Asıl araştırılması gerekenler işte bu 2. Ve 3. çeşit tutuklama merkezleri, hapishane ve sanıkların suçlanma süreçleridir.

Asıl önemli olan ise, bu kampların kurulmasına esas teşkil eden Çinin ‘teröre karşı mücadele yasası’ madde madde araştırmalıdır.

BM insan hakları beyannamesinin ilgili maddeleri, Çin ana yasasında azınlıklara tanılan haklar ve Uygur özerk bölgesi kanununa aykırı bütün maddeler tek tek karşılaştırmak sureti ile bu insanlık dışı yasaların iptali için Çin’e uluslararası baskı oluşturmaktır.

http://habernida.com/dogu-turkistandaki-toplama-kamplari/