Doğu Türkistan Davasının Yılmaz Destekçisi Prof. Dr. Mustafa KAFALI Hocamızı kaybettik

Dunya Uygur Kurultayı, 30.08.2019

Doğu Türkistan Davasının Yılmaz Destekçisi Prof. Dr. Mustafa KAFALI Hocamızı 28 Ağustos 2019 tarihinde kaybettiğimizle ilgili haberi duyunca çok üzüldük.

Biz Uygur Türkleri olarak gençlik yıllarından beri Doğu Türkistan devasını destekleyen büyük tarihçi Prof. Dr. Mustafa KAFALI Hocamızı kaybetmenin acısı içindeyiz. 1960’lı yıllardan beri Liderimiz merhum İsa Yusuf Alptekin’in hep yanında bulunan, Uygur Türkleri tarihi ile ilgili kıymetli eserler bırakan, tarihçiler yetiştiren büyük tarihçi, düşünce insanı Prof. Dr. Mustafa Kafalı merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz.

       Prof. Dr. Mustafa KAFALI  kim?  u, 1934 yılında Konya’da doğdu. Yüksek tahsilini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünde yaptı. 1960 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin Umumi Türk Tarihi Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. “Ötemiş Hacı’ya Göre Cuci Ulusu’nun Tarihi” adlı tezi ile Aralık 1965’te  doktor unvanını aldı. 1971-1972 yıllarında bir yıl üniversite kontenjanıyla Londra’ya giderek ilmi incelemelerde bulundu. Yurda dönüşünde tamamladığı “Altın-Orda Hanlığı’nda Sayın Han Sülâlesi Devri (1227-1360)” adlı tezi ile 1973 Kasımı’nda doçentlik unvanını aldı. 1974 Kasımı’ndan itibaren, mensup olduğu Türk Tarihi Kürsüsünün 3-6. sömestr öğrencilerine, sırasıyla: Altın-Orda ve Çağatay Hanlıklarıyla, İlhanlı Devleti; 7-8. sömestr talebelerine ise, Timur ve Timurlular tarihi; ayrıca Tarih Metodu derslerini verdi; “Kaynaklar” ve “Osmanlıca Metinler” üzerine seminer çalışmaları yaptı. 1975-1977 ders yıllarında Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, davetli öğretim üyesi olarak tedrisatta bulundu. Profesörlük takdim tezi olarak sunduğu “Çağatay Hanlığı (1227-1345)” adlı eseriyle 24 Mayıs 1982’de bu unvanı aldı.

1990’lı yıllarda biz Ankara’da Doğu Türkistan Öğrenciler Birliği kurup etkinlikler yaptığımızda hep yanımızda olmuş, onun derin bilgi ve tecrübelerinden yayınlanmıştık. Mekanın cennet olsun güzel insan.

                                   

Dünya Uygur Kurultayı Reisi

Dolkun İsa