DÜNYA UYGUR KURULTAYI 05 TEMMUZ URUMÇI KATLİAMI YILDÖNÜMÜ İÇİN BİLDİRİ

Dünya Uygur Kurultayı, 12 Haziran 2015

Logo1

Bildiride 05 Temmuz 2009’da Doğu Türkistan’in Çin işgalı altındaki başkenti Urumçi’de Çin işgal güçleri ile Çin yönetiminin silahlandırdığı etnik Şövenist Çinli Paramiliter Çetelerin Müslüman Uygur Türklerine karşı yaptığı etnik soykırım temelli katliamları bir kez daha hatırlatıldı ve bu Çin katliamlarının yaralarının daha iyleşmediği ve Uygur Türklerinin kanlı gözyaşlarının daha dinmediği ve kurumadığı belirtildi.

2014 yılının Doğu Türkistan Türkleri için en sıkıntılı, kaygı verici, zorlu ve kanlı bir yıl olduğu hatırlatılarak,” İşgalci Çin,27 Mayıs 2014’de Hoten merkezli başlattığı ve Çin devlet terörünün sivil ve masum Müslüman Uygurlara acımasızca uygulandığı “Terörle Savaş ve Sert Darbe Vurma Operasyon”larının bütün şiddeti ile sürdürülmektedir.Bu kanlı operasyonlarında on binlerce masum Uygur gençleri tutuklanmıştır,Bunlardan yüzlercesi belki de binlerecesi ise gizlice öldürülerek yok edilmişlerdir.” ifadelerine yer verildi.
28 Temmuz 2014’te Yarkent-İlişku’da meydana gelen halk isyanı Faşist İşgalcı Çin Ordusu tarafından ağır silahlar,uçak ve insansız hava araçları kullanılarak kanla bastırılmıştır.Çin işgal yönetimi ise, olaylarda ölenlerin sayısı 96 gibi gülünç rakamlar ile açıklamışsa da görgü tanıkları ile bağımsız araştırmacılar Yarkent İlişku katliamında katledilenlerin sayısının binlerce olduğunu tahmin ettiklerini açıklamışlardır.
Çin’in sahte ve sözde Uygur Özerk Yönetimi’nin kukla ve işbirlikçi Başsavcısı Nişan İbrahim 2014’te Doğu Türkistan genelinde 27,6 bin kişinin tutuklandığını açıklamıştır.Ancak gerçek rakamının bunun birkaç katından fazla olduğundan şüphe yoktur.

Çinli İşgalcılar Müslüman Uygur Türklerini keyfi olarak tutuklayıp gizlice öldürmektedir.Uygur Türklerinin gizlice kayıp(yok) edilmesi .günlük ve normal hayatlarından,siyasi,sosyo-kültürel yaşantılarının kısıtlama,engel ve tahdit edilmeleri Çin’in normal ve olağan bir politikası haline gelmiştir.
Doğu Türkistan’ın bir insanlık dışı,devlet terörünün acımasızca uygulandığı böyle bir günde 05 Temmuz Urumçı katliamı ve kıyımının 6.yıl dönümünde dünya genelinde ve küresel çapta anma etkinlikleri düzenlemek suretiyle anılması ve gündeme getirilmesi çok önem arz etmektedir. Yapılacak bu etkinliklerde Çin’in Müslüman Uygur Türklerine karşı uygulamakta olduğu dini ve ırkı soykırım,milli ve dini kimliklerini cebirle değiştirme ve dönüştürme uygulamaları ile Müslüman Uygur Türklerini kendi ana vatanlarında ekonomik olarak çökerterek imha etme ve diğer insan onuruna aykırı,insan haklarına tamamen zit bu durumun yaşadıkları ülkelerin kamu oyuna ve uluslar arası topluma anlatılması çok önemlidir. Doğu Türkistan Türklerinin tarihin hiçbir devresinde rastlanmayan ve görülmeyen bir şiddet ve tarzda ırkı olarak toptan yok edilme tehlikesi ile karşı karşıya bulundukları özellikle vurgulanmalıdır.

Yukarıda belirtilen ve bir birinden önemli husus ve fiili durumun gündeme taşınması ve anlatılmasının ,çeşitli etkinlikler düzenleyerek kamu oyununa yansıtılıp anlatılımasının her Doğu Türkistan ve Uygur Teşkilatları ile Vatanperver aktivistlerimiz ve değerli Doğu Türkistanlı Kardeşlerimizin aslı görevi,vicdanı,insanı,milli ve dini bir vazifesi olduğu hiç şüphesiz ki, hepimizin ortak kabul ettiğimiz çok önemli bir hususlardır.
Bütün bu hatırlatma ve ayrıntıların ışığında bütün Teşkilatlarımızın aşağıdaki hususları önemle ve ivedilikle yerine getirmeleri talep edilmektedir,

1. Bütün Teşkilatlarımız kendi adına veya dieğr kardeş ve gayedaş Teşkilatlar ile işbirliği yaparak basın toplantıları ve konuyu gündeme getiren bilimsel toplantılar düzenlemeleri

2. Doğu Türkistan’daki Çin baskı,zulum ve işkencelerini ortaya koyan resim sergileri ile filim gösteriler tertip etmeleri

3. Her Teşkilat yaşadıkları ülkelerin resmi dillerinde bildiri yayınlamaları ve Dünya Uygur Kurultayının bu konudaki açıklamasını o ülkenin diline tercüme ettirerek yayınlamaları

4. Bütün Teşkilatlar yaşadığı ülkelerin etkili ve nüfuzlu yazar ve Medya mensupları ile önceden temasa geçerek onların 05 Temmuz Urumçı katliamı ile ilgili haber yapmaları ve makaleler yazmalarını temin etmeleri

5. Yaşadıkları ülkelerin Parlamentoları,Siyasi Partiler insan hakları ve hukuk teşkilatları başta bütün STKları ile yakın temas kurarak onları bu konuda harekete geçirmeleri ,onların de kendi Kurum ve Kuruluşları adına özel 05 Temmuz etkinlikler yapmalarını temin etmeleri

6. Yaşadıkları ülkelerin yasaları müsaade ettiği takdirde ses getirici ve etkil şekilde ilgili ülkelerin yasalarına azami itaat ve saygıyıyı göstererek geniş katılımlı ,şumullu ve kamu oyunu etkileyici bir şekilde protesto gösterileri düzenlemeleri

7. Yaşadıkları ülkelerin yasaları eğer protesto eylemleri ve açık hava toplantılarına uygun değil ve buna müsaade edilmiyor ise, şehitlerimizin ruhu için kapalı salonlarda dinimizin gereği olarak Kuran-i Kerim tilaveti,hatmi,Mevlüt yemeği(Nezir-Çerağ) ve diğer dini etkinler gerçekleştirmeleri

8. Her yıl olduğu gibi bu yıl 05 Temmuz günü yaşadıkları ülkelerde oturdukları evlerinin balkonlarına, ve araçalarına kendi Ülke bayrağı ile Doğu Türkistan’ın ay yıldızlı gökbayrağını birlikte takmaları

9. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Doğu Türkistanlı Kardeşlerimizin şehitlerimizin ruhunu taziz etmek ve onların hatıralarına saygı için dinimizin emirlerine uygun şekilde 05 Temmuz öncesi ve sonrasında düğün-dernek tertip etmemeleri, eğlence konser vebenzeri organizasyonlar yapmamaları

10. Bütün Doğu Türkistanlılar, siyasi ve sosyal aktivistler 05 Temmuz öncesi ve sonrasını kapsayan bir haftalık süre içerisinde kendilerinin kullandığı ve yöneticisi oldukları İnternet Sitelri ile diğer sosyal medya araçlarında Dünya Uygur Kurultayı’nın 2014 tarihinde düzenleyerek yayınıladığı Logo’yu görünecek ve edikkat çekecek bir şekilde portal ve sayfalarında yer vermeleri

11. Diaspora’da faaliyet gösteren Teşkilatlarımızın 05 Temmuz Anma gününe ait faaliyet,etkinlik ve çalışmalarını kapsayan iş plan ve programlarını 25 Haziran 2015 tarihine kadar Dünya Uygur Kurultayı merkezine bildirmeleri

Hususlarını bilgilerinize ve gereğini önemle rica ederim.

Rabia KADİR

Dünya Uygur Kurultayı Genel Başkanı

11.06.2015 – Washington D.C.